OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 25.03.2024 13:14:38 

Nohejbal MARTIN

úvod

     NOHEJBALOVÝ  KLUB  MARTIN

              

T U R Č I A N S K A
R E G I O N Á L N A
N O H E J B A L O V Á

L I G A

      Dňa 09.12.2023 sa začal 26. ročník
      TURČIANSKEJ REGIONÁLNEJ NOHEJBALOVEJ LIGY (TRNL)
       Organizačný výbor praje všetkým zúčastneným mužstvám veľa športových zážitkov.   

               Prihásené mužstvá:

              1.    NK Adamovské Kochanovce
              2.    EUROPARTS Martin
              3.    NK Žabokreky
              4.    NK RU-ŽA
              5.    NK Sliač
              6.    NK Kysucké Nové Mesto
              7.    Sokol Slovenská Ľupča
              8.    NK Púchov
              9.    NK Dunajov
            10.    SPORT SERVICE
  
                  Dňa 16.03.2024 sa odohralo posledné kolo 26. ročníka TRNL
                  Celkové umiestnenie po ukončení  26. ročníka TRNL
                   1. miesto    NK Kysucké Nové Mesto
                   2. miesto    NK Sliač
                   3. miesto    NK Adamovské Kochanovce
                   4. miesto    NK RU-ŽA
                   5. miesto    SPORT SERVICE
                   6. miesto    NK Žabokreky
                   7. miesto    EUROPARTS Martin
                   8. miesto    NK Púchov
                   9. miesto    Sokol Slovenská Ľupča
                 10. miesto    NK Dunajov
                  Organizátor gratuluje víťazovi 26. ročníka TRNL a ďakuje všetkým
                 zúčastneným mužstvám za účasť a bezproblémový chod súťaže.
 
 
 
        TABUĽKA VÝSLEDKOV v lište naľavo  / 26. ročník TRNL 2023/2024

        Organizačná smernica pre 26. ročník TRNL (klikni tu!)